Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Åbne kirker - vejkirker

Åbne kirker

 

Begrebet »vejkirke« stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden.
Vejkirkerne er åbne i dagtimerne. Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag.
Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje i en by. Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.
I brochurerne kan man se kirkernes beliggenhed.
Der er en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser.
I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om kirken og som måske byder på en kop kaffe e.lign.
I kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel eller salmebog m.m. til rådighed til personlig fordybelse og andagt.
 I vores pastorat er alle fire kirker  :Føns, Ørslev ogUdby og Husby kirker 'Åbne kirker'.
Føns, Ørslev og Udby og Husby  kirker er åbne alle dage hele året kl. 8-16.
 
 
Føns, Ørslev, Udby og Husby  kirker er med i Kirkefondets vejkirke-ordning