Husby

Husby kirke hørte under Wedellsborg indtil 1990.

 

 

Kort om kirken

Husby kirke kan ses langvejs fra; den lyser op med sin stærke gule kalkfacade og den løgformede kuppel.

Kirken er den største af de ca. 12 -14 kirker på Vestfyn fra tidlig middelalder.


De blev bygget af de store gårde og godser på egnen, bl.a. Iversnæs. 
Fra 1660 overtages tilsynet og vedligeholdelsen af disse 12-14 kirker af wedellsborg gods. Folkekirken køber Husby kirke i 1991 af Wedellsborg gods for 1 kr.

 Ved renoveringen i 2008 ændrede rummet karakter fra et mørkt brunmalet træværk til smukke lyse og blå nuancer med guldstafferinger.

Husby kirke er den største af de 4 kirker og de fleste koncerter foregår derfor her.

Kom og oplev denne særlige kirke,
hvis smukke gule farve står markant i det vestfynske naturlandskab.

 

Historie

Husby kirke blev formentlig opført allerede i 1200-tallet 

I 1489 blev kirken i sin nuværende form med to sidekapeller opført. Det fremgår af en inskription, som blev afdækket i 2007 i forbindelse med restaureringen af kirken.

Som nævnt var kirken på Grevskabet Wedellsborgs hænder indtil 1990 og denne smukke korskirke, har fungeret som begravelseskirke for Wedell-slægten siden 1600-tallet.

 Bag smukke smedejernslåger ses de to kapeller.  I nordkapellet står sarkofager for Wedellsborg-slægten.  Sydkapellet bruges til serveringer: pizzaer til familiegudstjenester og kirkekaffe ved søndagsgudstjenesterne.

 

Dekorationerne, som blev fremdraget under kirkens restaurering, er fuldstændig de samme, som ses i Sandager kirke. Der må altså være tale om samme murermester.

 

Betragt det smukke alter, som er et 1500- tals træskærerarbejde fra Claus Bergs værksted i Odense. Midtermotivet er de mange scener fra korsfæstelsen, og ved siderne ses de 12 apostle med attributter.

Knæfaldet kan fjernes, og det giver plads til babysalmesang, jazzgudstjenester og koncerter. Kirken har en usædvanlig god akustik.

 

Husby kirke

 

Sådan så kirken angiveligt ud for godt 400 år siden. Tegningen er udført af biskop Jakob Madsen i 1595.