Gravsteder - muligheder og priser

Når man får brug for et gravsted henvender man sig til graveren ved den kirke, hvor man ønsker den pårørende begravet eller urnenedsat.

Såfremt man ikke i forvejen har et gravsted, skal der "tages jord ud". Det vil sige at man i samråd med graveren finder det gravsted man ønsker. Efterfølgende skal der laves aftaler om hvorledes gravstedet skal anlægges og passes.

  • Gravstedsindehaveren kan selv anlægge gravstedet, i samråd med graveren - det er vigtigt hvilke planter og materialer der vælges.
  • Man kan også bestille graveren til dette arbejde, der betales så materiale og timeløn.
  • Anlæg af gravsted efter begravelse skal vente ca. ½ år.

Når gravstedet er anlagt skal det efterfølgende passes

  • Gravstedsindehaveren kan vælge at passe gravstedet selv, når blot dette gøres, så der ikke er væsentlig forskel på standarden på gravstedet og kirkegården i øvrigt.
  • Der er mulighed for at indgå aftale med graveren om pasning af gravstedet, hvor man betaler for et år ad gangen. En sådan aftale kan opsiges med et års varsel.
  • Endelig kan man vælge at oprette et gravstedslegat. Dette betyder at man betaler for en hel fredningsperiode på én gang. Kirken er så forpligtet til at renholde gravstedet i denne periode.

Vores gravere står til rådighed med råd og vejledning:

Graver Avi Søby

Tlf 2425 8085

Email: avi@4kirker.dk

Graverne træffes mellem kl. 9.00 og 15.00 og på kirkegården efter aftale