Åbne kirker

Åbningstider i kirkerne

Sommer: kl. 7.00-18.00

Vinter: kl.  8.00-16.00

Gå ind og tænd et lys, bed en bøn i disse gamle middelalderkirker.

Tag en bog med. Gå en tur på kirkegården.

NB: Husby kirke. Benyt døren i sydkapellet frem for hoveddøren.


Begrebet »vejkirke« stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden.
Vejkirkerne er åbne i dagtimerne. Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag.
Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje i en by. Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.
I brochurerne kan man se kirkernes beliggenhed.
Der er en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser.
I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om kirken og som måske byder på en kop kaffe e.lign.
I kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel eller salmebog m.m. til rådighed til personlig fordybelse og andagt.

Føns, Ørslev, Udby og Husby  kirker er med i Kirkefondets vejkirke-ordning