Begravelse og bisættelse

Kiste med blomster

Dødsfald skal anmeldes til præsten i bopælssognet snarest muligt.

Enten personligt eller via bedemanden kontaktes præsten, og der aftales tid og sted for begravelsen eller bisættelsen samt tidspunkt for begravelsessamtale.

Når nogen dør - 10 praktiske råd til pårørende

Vær velkommen til at kontakte:

Vita Andreasen

Sognepræst for De 4 kirker

og præst for "Kirken på landet"

Præstegården i Føns,

Ronæsbrovej 18 , Føns

5580 Nørre Aaby

Tlf: 4042 8740

Email: via@km.dk

  

Graverne:

Graver Avi Søby

Tlf 2425 8085

Email: avi@4kirker.dk

Graverne træffes mellem 9 og 15 og på kirkegården efter aftale

Læs eventuelt mere på Folkekirken.dk

Klik her!

Begravelsessalmer

Salmebøger

En oversigt over begravelsessalmer finder du på Den Danske Salmebog online.

Der er også mulighed for at høre melodierne.

Kirkegårdstakster

Føns, Udby og Ørslev og Husby kirkegårde 2019

Prisliste 2019