Dåb

Dåb aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage.

 Sognepræst:

Vita Andreasen

Sognepræst for De 4 kirker

og præst for "Kirken på landet"

Præstegården i Føns,

Ronæsbrovej 18 , Føns

5580 Nørre Aaby

Tlf: 4042 8740

Email: via@km.dk

Lørdagsdåb i Føns, Ørslev, Udby og Husby kirker.

En gang i kvartalet vil der fremover være mulighed for at afholde barnedåb om lørdagen i en af de fire kirker. 
 
(Skulle der være flere der ønsker dåb på samme dato, vil barnedåben finde sted i den kirke hvor de første dåbsforældre, der henvender sig, ønsker det)
Samtidig med aftale om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt for dåbssamtale med præsten.
Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder.
Læs mere om dåben: Klik.her!
Navngivning:
Ved navngivning udfyldes navngivningsblanket og afleveres til sognepræsten.
Blanketten findes på hjemmesiden personregistrering: Klik her!
Gode råd om valg af navn på Familiestyrelsen: Klik her!

Dåb og navngivning

Dåbs handling

Salmebøger

En oversigt over dåbssalmer finder du på Den Danske Salmebog online.
Der er også mulighed for at høre melodien.