Højdepunkter i Kirkeåret

Særlige Gudstjenester gennem hele kirkeåret

  • Kyndelmisse - Vi fejrer, at lyset vender tilbage i naturen

  • Fastelavn - Vi bærer masker og slår katten af tønden.  Vi fejrer fastetiden og at  vi er på vej mod Påske.

  • Påske

  • Gudstjeneste i præstehaven

  • Kirken i sommerlandet

  • Strandgudstjeneste 

  • Høstgudstjeneste

  • Naturens dag

  • Allehelgen - Vi mindes dem vi har mistet i årets løb

  • Adventstiden - En helt særlig tid, hvor vi  tænder lys og synger advents- og julesalmer

  • Krybbespil - Minikonfirmanderne opfører krybbespil 2. s. i Advent

 

3. årlige JazzGudstjenester: bl.a. JuleJazz 2. juledag