NYT DIGE OG REDSKABSSKUR

Sankthansdag 2010 tændte Stig op i grillen på parkeringspladsen ved Føns kirke.

Sankthansdag 2010 tændte Stig op i grillen på parkeringspladsen ved Føns kirke.

Håndværkerne satte en krans og et flag op over det nye redskabsskur. Og så var der rejsegilde.

Arkitekten og menighedsrådet udtrykte stor tilfredshed med det fine byggeri og tidsplanens overholdelse. Håndværkerne var glade for samarbejdet.

Og så blev der indtaget velstegte grillpølser og kolde øl.
Tre uger senere – midt i sommerferien – var de sidste detaljer i orden og huset kunne overdrages til menighedsråd og, i særdeleshed, til de daglige brugere: Kirsten og Stig.

Samtidig med byggeriet har anlægsgartnerne arbejdet målrettet på at færdiggøre diget rundt om kirkegården.

Der har været udfoldet en del anstrengelser for at bestemme den nøjagtige placering af diget mod syd.

Museumsinspektør Hans Mikkelsen har gennemført adskillige arkæologiske undersøgelser for at fastlægge den oprindelige placering.

Der blev dog ikke fundet spor efter det oprindelige syddige, som derfor må have været placeret i muldjord.

Det nye dige er placeret en anelse nordligere end det oprindelige. Vestdiget blev rykket flere meter mod vest ved udvidelsen i 1934. Denne placering er bibeholdt ved renoveringen i år.

Digebyggeriet er nu afsluttet på smukkeste vis og danner en fin ramme om kirkegården

Digebyggeriet er nu afsluttet på smukkeste vis og danner en fin ramme om kirkegården.

Der er sat en låge i syddigets vestside, så der er adgang for graverne til depotet ved redskabsskuret.

På digekronerne er der sået en specialblanding af vilde planter, som kan tåle det barske miljø.

Der vil nok gå nogen tid, før denne beplantning har etableret sig.

 Skråningen udenfor diget er rettet af og der er etableret en smal sti, så der er mulighed for at gå en tur og nyde den storslåede udsigt.

På skråningen er sået en specialblanding af græsfrø.

Det er tanken at denne bevoksning kun skal klippes et par gange hver sommer.

Der er desuden plantet nogle ret store træer.

 

Digebyggeriet er nu afsluttet på smukkeste vis og danner en fin ramme om kirkegården

Den nedlagte del af kirkegården ned mod vejen er blevet planeret og der er sået græs, så der er etableret en fredelig græsbakke.

Desuden er der plantet en del frugttræer til afløsning af de træer, som det var nødvendigt at fælde i forbindelse med byggeriet.

 På tårnets vestside er der lagt ny belægning og adgangsforholdene til kirken fra denne side er blevet forbedret.

Ligeledes er der sket en renovering af kirkegården nord for kirken, efter at det gamle skur blev fjernet.

Det gamle redskabsskur:

 

Det gamle redskabsskur:

Indvielsen

 

Indvielsen

Afslutningen på det omfattende anlægs- og byggeprojekt blev fejret ved en reception 25. august 2010.

Mange mødte op for at bese det genopførte dige og det nydelige redskabshus. Og ikke mindst nyde den storslåede udsigt.