Menighedsrådet 2022-2024

Der har været afholdt valg i de fire sogne d. 21. september og i Ørslev Sogn desuden et ekstraordinært valg d. 11. oktober 2022.

Resultatet af de to valg betyder, at der nu er sammensat et nyt menighedsråd med følgende valgte medlemmer:

 

Fra Føns:

Henning Nikolajsen

Anne B. Jørgensen - Kasserer 

tlf.: 3119 8328

Morten Espelund Pedersen - Kirkeværge

tlf.: 2213 2726

Fra Ørslev:

Mads Greve

Fra Udby:

Kim Jørgensen - Formand

tlf.: 6017 4849

Anne Marie Sasaki - Næstformand

tlf.: 6032 0132

 

 

Mette Pedersen - sekretær

tlf.: 4019 7665

 

 

 

 

(Billede kommer)

Susanne Fredriksen - Kontaktperson 

tlf.: 2565 6877

 

Kontakt:

Formand Kim Jørgensen

Tlf.:  6017 4849

Bagerst fra venstre:Morten Espelund Pedersen, Mads Greve, Anne B. Jørgensen, Mette Pedersen, Anna Marie Sasaki og Vita Andreasen

Forrest fra venstre: Kim Jørgensen, Pia Holm, Birgitte Studsgaard, Henning Nikolajsen og Ole Daugbjerg

 

 

Kommende Menighedsrådsmøder 2024: